Fen Bilimleri Atölye programımızın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmesidir. Buna göre, öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için etkinliklerimizi  öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, drama ve deneye dayalı atölye çalışmalarıyla desteklemekteyiz. Amacımız,

    Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliğini kavrayarak yaşamalarını sağlamak,
    Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere merak duygusu oluşturmak,
    Fen Bilimlerinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
    Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırmalarını sağlamak,
    Eğitim ve meslek seçimi gibi konularda, fen bilimlerine dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
    Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen içeriğine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,
    Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
    Kişisel kararlar verirken bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
    Fen Bilimleriyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk almalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
    Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, akıl yürütme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak.